Saniye sonra Kapanacaktır

  T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
  KİMLİK PAYLAŞIM SİSTEMİ (v2-3)  
   
   
  U Y A R I: 
          08/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği”
ile 21/09/2006 tarihli ve 26296 sayılı “Kimlik Paylaşımı Üzerinden Alınan Bilgilerin Ücretlendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ” uyarınca belli yetkiler dahilinde Bakanlığımız personelinin  paylaşımına açılan  Kimlik Paylaşım Sisteminden  alınacak verilerin  kullanımında,  kanunlarda ve  uluslararası sözleşmelerde yer  alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümlere uyulacağı, alınan bilgilerin gizliliğinin  ve  güvenliğinin  korunacağı, elde  edilecek  bilgilerin kullanılmasının hukuki sonuçlarından ilgili kurumun sorumlu olacağı hükümaltına alınmıştır. 
          Bakanlığımız bünyesinde sistemi kullanan personelin gerçekleştirdiği tüm işlemler izlenmekte, ayrıntılı olarak raporlanmakta olup, herhangi bir hukuki durumla karşılaşıldığında bu bilgilere başvurulacaktır.  
          Kullanıcı adı ve bilgilerinizi başka kimselere kesinlikle vermeyiniz..
          Tüm sorumluluk KULLANICI'ya aittir.

          Bu nedenle Kimlik Paylaşım Sistemini kullanmak üzere yetkilendirilen Bakanlığımız personelinin gereken hassasiyeti göstermesi   gerekmektedir.
 
     
  Kültür ve Turizm Bakanlığı - Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016 - 2021 - Hüseyin KIZILTAN